Personoplysninger

MusikWERK  indsamler personlige oplysninger om dig i henhold til persondataforordningen. Oplysningerne indsamles og behandles på følgende måde:

Anvendelse af dine personlige oplysninger
Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig samt lovformelle krav. Vi behandler kun personlige oplysninger om dig der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.

Deling
Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre virksomheder og samarbejdspartnere når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger hvis vi er forpligtigede i henhold til lovgivning.

Opbevaring af dine personlige oplysninger
Dine personoplysninger opbevares hos os eller hos, en af os, valgt ekstern virksomhed (herefter “databehandleren”). Oplysningerne lagres på servere indenfor EU og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

Vi er overfor dig ansvarlige for opbevaring af dine personlige oplysninger hos databehandleren.

Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkravet.

Vi sletter dine oplysninger når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar udløber, hvilket i øjeblikket er 5 år.

Hvis du ønsker at få dine oplysninger slettet: billeder, mails, m.m.
kontakt os på:
sparkelectronicmusic@gmail.com